Nezáväzná konzultácia zadarmo

Nechajte nám prosím Váš kontakt. Radi sa s Vami porozprávame o Vašich potrebách a odpovieme na Vaše otázky. 

Prosím, zadajte tel. číslo vo formáte 0905 000 000
Prosím, zadajte email vo formáte vasemail@email.com
Tento investičný fond vám dá nehnuteľnosť ako zálohu voči vašej investícii.

Tento investičný fond vám dá nehnuteľnosť ako zálohu voči vašej investícii

Investovanie bolo vždy spojené s určitým rizikom, no pri dnešnom nastavení trhu, značnému vzostupu množstva nevydarených biznis plánov a obrovskému nárastu počtu pokusov o podvod by pre investora mala byť bezpečnosť investície jednoznačne na prvom mieste.

V skupine BizPartner Groupuž niekoľko rokov prevádzkujeme investičný fond, ktorý sa teší záujmu investorov práve vďaka vysokej miere bezpečnosti. Pripravili sme pre vás preto porovnanie rizík investície do bežného a nášho investičného fondu.

Riziká bežného investovania:

  1. Trhové riziko a inflácia: Hodnota investícií v investičných fondoch závisí od výkonnosti aktív obsiahnutých v portfóliu fondu. Pohyby na trhu môžu viesť nielen k ziskom, ale samozrejme aj k stratám. Ďalšie riziko nastáva v prípade, ak výnosy investičného fondu neprekonávajú infláciu, tým pádom investovaný kapitál reálne stráca na hodnote.
  2. Riziko straty kapitálu alebo likvidácie fondu: Štandardné investičné fondy nemôžu zaručovať návratnosť investovaného kapitálu. Hodnota investícií môže klesnúť a investor môže stratiť časť alebo aj celú investovanú sumu. Rovnako sa tak môže stať aj v prípade, ak fond zanikne alebo je likvidovaný.
  3. Diverzifikačné riziko: Aj keď fondy často ponúkajú diverzifikáciu investícií, niektoré môžu byť príliš koncentrované v určitých sektoroch alebo aktívach, čo môže zvýšiť riziko v prípade nepriaznivého vývoja v zainvestovaných oblastiach.
  4. Správne riziko: Výkonnosť fondu samozrejme závisí aj od kompetencie a rozhodnutí vedenia fondu. Nesprávne rozhodnutia alebo zmeny v tíme manažérov majú automaticky negatívny vplyv na jeho výkonnosť.
  5. Poplatky a náklady: Investičné fondy majú rôzne poplatky, vrátane správcovských poplatkov a nákladov na správu portfólia. Tieto poplatky automaticky znížujú celkový výnos pre investora.

Je dôležité, aby investori pred investovaním do akéhokoľvek investičného fondu dôkladne preskúmali jeho investičnú stratégiu, historický výkon, poplatky a všetky súvisiace parametre a riziká investovania. Diverzifikácia portfólia a konzultácia s finančným poradcom môžu byť spôsobmi, ako zmierniť niektoré z týchto rizík.

Výnosné investovanie zabezpečené nehnuteľnosťami.

Výnosné investovanie zabezpečené nehnuteľnosťami.

Ako minimalizujeme riziká my?

  1. Trhové riziko a inflácia: Hodnota nášho portfólia je vďaka nášmu obchodnému modelu v priemere o 30% vyššia ako objem investovaného kapitálu, čo chráni nás a našich investorov pred prípadným poklesom cien nehnuteľností. Ďalšou výhodou nášho obchodného modelu je skutočnosť, že výnosy nie sú ovplyvnené negatívnymi pohybmi na realitnom trhu a vysoká inflácia nám neubližuje.
  2. Riziko straty kapitálu alebo likvidácie fondu: Najvýznamnejším rozdielom pri investovaní s nami oproti bežným investičným fondom je fakt, že všetci naši investori majú svoju investíciu nadštandardné chránenú, a to samostatným záložným právom k vybranej nehnuteľnosti prevyšujúcej hodnoty. Toto zabezpečenie majú počas celej doby trvania investície.
  3. Diverzifikačné riziko: V našom portfóliu nenájdete predražené nehnuteľnosti, miliónové vily ani investičné nehnuteľnosti bez perspektívy. Tvoria ho likvidné nehnuteľnosti, ktoré prešli našim dôkladným due-diligence a z povahy nášho obchodného modelu vieme ešte pred ich nákupom kedy, komu a za akých podmienok ich neskôr predáme. Portfólio je zložené z nehnuteľností rôzneho charakteru a nachádzajú sa v rôznych oblastiach Slovenska. Okrem toho vstupujeme aj na zahraničné trhy, čím zabezpečujeme ďalšiu diverzifikáciu portfólia.
  4. Správne riziko: Obchody s nehnuteľnosťami robíme systematicky prostredníctvom našich finančno-realitných služieb už viac ako 10 rokov. Vyhýbame sa špekulatívnym obchodom, na ktorých sa síce dá potenciálne výborne zarobiť, no na druhú stranu do portfólia vnášajú pre nás neakceptovateľné riziko.
  5. Poplatky a náklady: V rámci nášho investičného fondu nemáme žiadne vstupné ani výstupné poplatky.

Okrem najkvalitnejšej formy zabezpečenia investícií naši investori automaticky získavajú aj nadštandardný výnos vyplácaný pravidelne každý mesiac. Zároveň, vzhľadom na povahu nášho obchodného modelu sa na výške výnosov neprejavuje ani negatívny vývoj na realitnom trhu.

Výnosné investovanie zabezpečené nehnuteľnosťami.

Výnosné investovanie zabezpečené nehnuteľnosťami.

Kto s nami môže investovať a prečo musia naši investori pred investíciou čakať?

Keďže každý investor od nás získava ako zabezpečenie svojej investície vybranú nehnuteľnosť patričnej hodnoty do zálohy, nie vždy dokážeme okamžite jeho plánovanú investíciu spárovať s voľnou nehnuteľnosťou z portfólia. Z týchto dôvodov sú niekedy naši noví investori nútení pred investíciou niekoľko dní čakať. Zo skúseností však môžeme potvrdiť, že každý investor si pre maximálnu bezpečnosť svojej investície veľmi rád počká. Tento prístup sa môže zdať zdĺhavý a obmedzujúci, no potvrdzuje naše deklaráciu vysokej bezpečnosti investovania s nami.

Prémiová investičná príležitosť pre investorov s kapitálom nad 500 000 Eur

Okrem štandardných možností investovania ponúkame aj prémiový partnerský program pre investorov s voľným kapitálom nad 500 000 Eur. Je určený pre tých, ktorým je blízky trh s nehnuteľnosťami, hľadajú možnosti bezpečného investovania s atraktívnym výnosom a majú záujem o aktívny prístup k investovaniu. V takomto prípade s nami investor vstupuje do joint-venture partnerstva, ktoré okrem iného zahŕňa tvorbu samostatného portfólia investičných nehnuteľností, jeho priamu kontrolu a očakávaný výnos z investície aj cez 30% ročne.

Prémiová investičná príležitosť pre investorov s kapitálom nad 500 000 Eur.

Prémiová investičná príležitosť pre investorov s kapitálom nad 500 000 Eur.

Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku https://www.bizpartnergroup.com/invest, prípadne nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.

« späť na všetky články