Nezáväzná konzultácia zadarmo

Nechajte nám prosím Váš kontakt. Radi sa s Vami porozprávame o Vašich potrebách a odpovieme na Vaše otázky. 

Prosím, zadajte tel. číslo vo formáte 0905 000 000
Prosím, zadajte email vo formáte vasemail@email.com
Plánujete prenajať nehnuteľnosť? Ponúkame vám užitočné rady

Plánujete prenajať nehnuteľnosť? Ponúkame vám užitočné rady

Vlastniť nehnuteľnosť alebo uvažovať o investícii do nehnuteľnosti za účelom zisku, je aj v súčasnosti dobrá voľba a spôsob, ako uchovať a zúročiť svoje peniaze. Okrem toho, že nehnuteľnosť môžete predať a zabezpečiť si tak určitý jednorazový zisk, máte tiež možnosť vytvoriť si vďaka nej pravidelný pasívny príjem, a to práve jej prenajímaním. Prenajímať nehnuteľnosť môžete ako fyzická osoba bez živnosti, a samozrejme aj na živnosť ako podnikateľ. Aby prenájom prebiehal bez problémov, je potrebné si uvedomiť určité náležitosti a riziká, ktoré sú s ním spojené. Nemusíte sa však obávať, pretože správnym prístupom a dostatočnými informáciami sa dá možným rizikám úspešne predísť alebo ich zredukovať na minimum.

Ak ste rozhodnutý, že do toho idete, ponúkame vám užitočné rady a tipy, ktoré vám pomôžu ľahšie zvládnuť prenajímanie vašej nehnuteľnosti.

Vytvorte dobrý inzerát

Pri každom inzeráte je potrebné dbať na jeho vizuálnu stránku. Vytvorte pekné a kvalitné fotografie interiéru. V inzeráte najprv vypichnite klady, ale určite nič nepreháňajte a už vôbec netajte. Dajte si pozor na to, aby fotky interiéru boli čo najlepšie, ale zároveň, aby sa zhodovali s realitou. Vypracte z bytu všetko, čo by mohlo kaziť pocit príjemného bývania. Byt musí byť pri obhliadkach čistý a útulný. Väčšinou je výhodou, keď je aj zariadený. Práve to by vám mohlo zaručiť viac záujemcov, z ktorých si potom budete môcť vyberať.

Nájomná zmluva a jej obsah

Zmluva o nájme je kľúčová a nevyhnutná súčasť prenajímania nehnuteľnosti. Určuje právny pomer medzi prenajímateľom (vami) a nájomcom, ktorý bude dočasne užívať vašu nehnuteľnosť za presne stanovených podmienok zahrnutých v zmluve. Dajte si záležať na tom, aby tam bolo všetko potrebné, čo má byť. Kvalitná nájomná zmluva by mala chrániť vás, ale i nájomníka pred možnými nepríjemnosťami.

Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zmluva o nájme bytu musí obsahovať:

Označenie zmluvných strán

Presné označenie osoby, ktorá vlastní byt a osoby, ktorá sa chystá nasťahovať. Konkrétne meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska.

Predmet nájmu a rozsah jeho používania

Predmetom nájmu je vaša nehnuteľnosť. Jeho označenie musí byť presné. Uvádzajte preto číslo bytu, súpisné číslo bytového domu, číslo vchodu, katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, číslo poschodia, na ktorom je bytový dom postavený. Odporúča sa pridať aj názov obce a okresu. Spolu s predmetom nájmu patrí do tejto kategórie aj rozsah, v akom sa daný objekt bude využívať. Treba označiť aj počet izieb či veľkosť obytnej plochy.

Výška nájomného, inkasné platby a spôsob ich výpočtu

V zmluve je potrebné oddeliť sumu za nájom od sumy inkasných platieb za energie či iných poplatkov. Preplatky a nedoplatky sa potom dajú ľahšie zosobniť. V prípade, že by bola v zmluve uvedená iba jedna suma, môže to spôsobiť jej neplatnosť. Výška nájmu by mala byť prispôsobená aktuálnym cenám v danej lokalite. Nezabúdajte tiež na depozit, resp. zálohu minimálne dvojmesačného nájmu. Kaucia slúži na úhradu vzniknutých nedoplatkov na nájomnom alebo na energiách či na úhradu rôznych škôd, ktoré zapríčinil nájomca. Ak by ste mali viac záujemcov, môžete si dovoliť nájom navýšiť a vybrať si tak niekoho, kto má najväčší záujem bývať vo vašom byte. S tým, kto je ochotný pristúpiť na vyšší nájom, a navyše nemá problém vyplatiť aj depozit, je väčšia pravdepodobnosť, že nebudú problémy.

Rent-to-own, férová cesta k vlastnému bývaniu.

Rent-to-own, férová cesta k vlastnému bývaniu.

Zakomponujte do zmluvy aj ,,maličkosti“

Vyhnite sa nepríjemnostiach a zakomponujte do zmluvy aj maličkosti ako napríklad, že si neželáte v byte domáce zvieratá, fajčiarov, koľko ľudí sa môže nasťahovať, dátum sťahovania, zákaz veľkých úprav či rekonštrukcii v byte a ďalšie veci, ktoré považujete za dôležité. Odporúčame do zmluvy zahrnúť aj stav bytu, opis príslušenstva, termín platenia nájmu, poplatok za meškanie platby, ale toto je už iba na vás.

Krátkodobý vs. dlhodobý (bežný nájom)

Krátkodobý nájom

  • ide o nájomnú zmluvu uzavretú podľa §3 v zmysle zákona č.98/2014 Z.z
  • nájomca je oproti bežnej zmluve menej chránený
  • v prípade náhlej výpovede krátkodobého nájmu sa bytové náhrady bývalému nájomcovi neposkytnú
  • zmluva musí byť uzavretá na dobu určitú, pričom jej maximálna dĺžka môže byť 2 roky a môže sa dvakrát predĺžiť o 2 roky, nesmie však trvať s predĺžením viac ako 6 rokov

Dlhodobý (bežný nájom)

  • ide o nájomnú zmluvu podľa § 663 Občianskeho zákonníka
  • kryje viac nájomníka ako prenajímateľa
  • v prípade náhlej výpovede dlhodobého nájmu musíte nájomcovi nájsť náhradné bývanie
  • výpovedná doba trvá až tri mesiace
  • zmluva má platnosť na dobu neurčitú, no po dohode to môže byť 2,3 alebo aj 5 rokov

Daňové povinnosti

Potom, čo si stanovíte s nájomníkom podmienky v nájomnej zmluve, mali by ste sa registrovať na daňovom úrade (ak ešte nie ste), čo spadá pod §6 odsek 3. Je síce pravda, že ak chcete zarábať prenajímaním nehnuteľnosti, nepotrebujete živnosť a nemusíte platiť odvody a zdravotné poistenie, ale v prípade, že váš ročný príjem z nájmu presiahne 500€, ste povinný podať daňové priznanie. Do 30 dní od podania žiadosti vás zaregistruje správca dane a dostanete osvedčenie o registrácií a daňové identifikačné číslo.

Pomoc s prenájmom

Aj v takomto prípade, akým je prenájom nehnuteľnosti, vám môžu pomôcť odborníci resp. realitné služby, ktoré vás usmernia a vybavia väčšinu záležitostí za vás.

RIEŠENIE PRE TÝCH, KTORÍ BY CHCELI PRENAJÍMAŤ NEHNUTEĽNOSŤ, ALE MOMENTÁLNE NEMAJÚ NA JEJ KÚPU

Či už ste fyzická osoba alebo podnikateľ a máte chuť investovať do nehnuteľností za účelom prenájmu, no zatiaľ nemáte dostatok finančných prostriedkov na jej kúpu, nemusíte váš sen ďalej odkladať a posúvať na neskôr. S nami máte príležitosť dostať sa k investičnej nehnuteľnosti okamžite. Stačí si vybrať nehnuteľnosť, my ju za vás kúpime a vy ju môžete ihneď prenajímať. Čas na jej vyplatenie budete mať pokojne aj niekoľko rokov. Pre viac informácií o tejto možnosti kliknite sem.

Radi vám pomôžeme dostať sa k vášmu cieľu o niečo rýchlejšie bez starostí a bez čakania.

Neváhajte nás kontaktovať.

« späť na všetky články