Nezáväzná konzultácia zadarmo

Nechajte nám prosím Váš kontakt. Radi sa s Vami porozprávame o Vašich potrebách a odpovieme na Vaše otázky. 

Prosím, zadajte tel. číslo vo formáte 0905 000 000
Prosím, zadajte email vo formáte vasemail@email.com
Stojí či leží?

Stojí? Či Leží?

Pravdepodobne sme sa už všetci stretli s jednoduchou, a pritom veľmi čarovnou formuláciou používanou v scudzovacích zmluvách, “ako stojí a leží”. Verím, že mnohí z Vás jej neprikladali extra význam, no opak môže byť pravdou…

Obľúbená doložka “ako stojí a leží” je zakotvená v Občianskom zákonníku v časti záväzkového práva pri zodpovednosti za vady v § 501. Toto slovné spojenie môžeme nájsť najmä v kúpno-predajných zmluvách.

Ako si túto doložku máme teda vykladať, čo vlastne znamená a čo z nej vyplýva?

Význam doložky je podstatný práve v otázkach zodpovednosti za vady. Ak je táto zahrnutá v texte dohody alebo zmluvy, znamená to, že scudziteľ (napr. predávajúci) nezodpovedá za vady veci, ibaže by vec nemala vlastnosť, ktorú scudziteľ povedal, že má alebo ktorú si nadobúdateľ napr. kupujúci výslovne vymienil. Zjednodušene povedané ide o vylúčenie zodpovednosti za akékoľvek faktické alebo právne vady prevádzanej veci.

Rent-to-own, férová cesta k vlastnému bývaniu.

Rent-to-own, férová cesta k vlastnému bývaniu.

Ak je v zmluvách obsiahnutá táto doložka, ktorá by znamenala nadobudnutie veci v stave, v akom sa nachádzajú v čase odovzdania alebo v čase podpisu zmluvy, klientom dôrazne odporúčame tieto nadobúdať až po dôkladnej obhliadke s presnou identifikáciou vád, nakoľko môžeme dôvodne očakávať, že nepôjde o kvalitatívne plnenie a že veci nemusia mať obvyklé vlastnosti resp. že vec nemusíme vedieť použiť podľa jej povahy alebo účelu. V opačnom prípade môže vzniknúť problém pri uplatňovaní nárokov z vád, napríklad ak by ste chceli dostať zľavu z kúpnej ceny.

Existencia formulácie “ako stojí a leží” by Vás mala prinútiť zamyslieť sa nad jednotlivými následkami ustanovení uzatváranej zmluvy. S cieľom vyhnúť sa riešeniu konfliktov súdnou cestou preto odporúčame zmluvy a dohody čítať s porozumením, byť obozretní na to, čo kupujete a na nejasností sa pýtať.

« späť na všetky články